Samråd, nya kontor, handel och hotell vid Odenplan

Visionsbild för planförslaget, sett från Odenplan. White, 2022.
Visionsbild för planförslaget, sett från Odenplan. White, 2022.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 21 februari 2023 – 4 april 2023

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för fastigheten Spelbomskan 9, det så kallade Läkarhuset på Odenplan. Förslaget bidrar till att skapa nya och fler mötesplatser genom nya ändamålsenliga kontor, ökad handel och möjlighet till hotell. Samråd pågår till och med den 4 april 2023.

Förslag till detaljplan

En utveckling av fastigheten Spelbomskan 9, det höga huset känt som Läkarhuset, ska bidra till att stärka Odenplan som en levande plats med kontor, handel och möjlighet till hotell. Fastigheten som ägs av Skandia Fastigheter har en central placering vid Odenplan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 21 februari-4 april 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag 9 mars klockan 18-20 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet