Samråd om torgyta vid Liljevalchs konsthall

Illustration över Stockholms stads siluett.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 21 februari 2023 – 4 april 2023

Förslag till detaljplan för Djurgården 1:15 vid kvarteret Konsthallen. Syftet med planen är att ändra användning av befintlig torgyta för att möjliggöra utställningsverksamhet samt underlätta för drift och underhåll. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra användning för den befintliga torgytan mellan korsningen Falkenbergsgatan/Alkärret och Liljevalchs konsthallar i stadsdelen Djurgården från torg till kvartersmark. 

Genom förslaget kommer det möjliggöras för Liljevalchs konsthall att disponera ytan för utställningsverksamhet samt underlätta för drift och underhåll.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 21 februari–4 april 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.