Tyck till om studentlägenheter i Ormkärr

Visionsbild över ett av bostadshusen vid Stjärnsundsgatan sett mot nordväst. Bild: White arkitekter
Visionsbild över ett av bostadshusen vid Stjärnsundsgatan sett mot nordväst. Bild: White arkitekter
  • Öppettid

    28 mar–15 maj

    Samrådsmöte 19 april

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för cirka 240 studentlägenheter i Ormkärr. Samråd pågår till och med den 15 maj 2023.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan med cirka 240 nya studentlägenheter på två olika platser i Ormkärr, som ligger i Hagsätra.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten, 240 bostäder i Ormkärr

Planförslaget visas under samrådstiden 28 mars- 15 maj i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också på Hagsätra bibliotek, Hagsätra torg 32.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 19 april klockan 17.30-19.30 i Ormkärrsskolans matsal, Fjugestagränd 20.

Då kan du ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Läs mer om projektet