Samråd om nya bostäder vid Lövstavägen

  • Öppettid

    Samrådsperiod 25 april–5 juni 2023

    Samrådsmöte 16 maj 2023

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i detaljplanearbetet och kan lämna synpunkter. I förslaget ingår fem nya byggnader längs med Lövstavägen och Mäster Karls väg. Totalt kan förslaget ge cirka 130 nya hyresrätter.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 130 bostäder i flerbostadshus inom fastigheten Strandärten 22.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samråd 25 april–5 juni2023

Förslaget visas i Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Hässelby villastads bibliotek i Åkermyntans centrum Lövkojsgränd 12.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls som öppet hus den 16 maj klockan 17–19 i Smedshagsskolan, Smedshagsvägen 3 i Hässelby. På samrådsmötet kan du träffa stadsplanerare och ställa frågor.

Läs mer om projektet