Studentbostäder nära Bandhagens centrum

  • Öppettid

    25 april-5 juni

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag på ny detaljplan i Bandhagen. Förslaget innehåller 50 studentbostäder nära Bandhagens centrum. Samråd pågår till och med den 5 juni 2023.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan nära Bandhagens centrum.

Förslaget innehåller ett flerbostadshus med cirka 50 studentbostäder utmed tunnelbanespåret, strax söder om Bandhagens centrum.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 april–5 juni 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas även på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls onsdag 3 maj 2023 klockan 17–19 på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.

Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Läs mer om projektet