Samråd om bostäder vid Klubbacken

Visionsbild, vy från Petersbergsvägen (Dinell Johansson för Primula).
  • Öppettid

    2 maj-13 juni

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till ny detaljplan för bostäder vid Klubbacken. Förslaget innehåller cirka 150 bostäder i 10 punkthus. Samråd pågår till och med den 13 juni 2023.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hägersten 1:1 vid Klubbacken i Hägersten. Förslaget är tänkt att göra det möjligt att uppföra cirka 150 bostäder i punkthus om 5 våningar.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 2 maj-13 juni 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Du kan också lämna synpunkter via:

e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Postadress: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast den 13 juni 2023. Ange alltid projektets diarienummer 2020-09513 samt namn och adress.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag 16 maj 2023 klockan 18–20 i Axelsbergs aktivitetscenter, Axelsbergs torg 3.

Läs mer om projektet