Samråd, bostäder och kontor nära Norra Bantorget

Gågata med affärer på sida. Människor som promenerar. Illustration.
Figur 35 - Vy från Klara Norra Kyrkogata med ny entrévolym i glas och bottenvåningens fasad mot Klara Norra Kyrkogatan (Strategisk Arkitektur, 2023).
  • Öppettid

    Samrådsperiod 30 maj–11 juli

    Samrådsmöte 12 juni 2023

Förslag till detaljplan för Lagern 11, 14 och 15 vid Norra Bantorget. Förslaget innebär utveckling av kontor, handel, service samt cirka 22 bostäder. Samrådsmöte hålls måndagen 12 juni 2023. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av stadsdelen. Fastigheterna Lagern 11, 14 och 15 vid Norra Bantorget föreslås utvecklas med kontor, handel, service samt cirka 22 bostäder . 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 30 maj–11 juli 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls måndag 12 juni 2023 klockan 18.00–20.00 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet