Samråd Mars och Vulcanus 1 i Gamla Stan

Karta som visar planområdets ungefärliga läge. Aktuell tillbyggnad i mörk grå markering. Illustration: Fredrik Petersson, White.
Karta som visar planområdets ungefärliga läge. Aktuell tillbyggnad i mörk grå markering. Illustration: Fredrik Petersson, White.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 23 maj-4 juli 2023

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Mars och Vulcanus 1 i stadsdelen Gamla Stan.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Mars och Vulcanus 1 i stadsdelen Gamla Stan. Förslaget gör det möjligt att justera mindre delar av den gällande detaljplan Dp 2005-01646 (2006-06-12), för det så kallade Ledamothuset.

Behovet att justera detaljplan kommer ur de förändrade förutsättningar för Riksdagens säkerhet.

Förslag på ny detaljplan ger planmässigt stöd för den befintlig tillbyggnad till Ledamotshuset som beviljades bygglov den 23 maj 2019.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 23 maj-4 juli 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Inget samrådsmöte kommer hållas.

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter under samrådsperioden, via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt. Ange förslagets diarienummer 2022-08258 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 4 juli 2023, mer information finns i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Näslund

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Pressansvarig