Samråd om studentbostäder vid Nathorstvägen

  • Öppettid

    16 maj–15 aug

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för cirka 50 studentbostäder vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden. Samråd pågår till och med den 15 augusti, 2023.

Förslag till detaljplan

Förslaget möjliggör en ny byggnad med cirka 50 studentbostäder i slänten ner mot tunnelbanespåren. Detaljplanen möjliggör även för ett miljöhus vid Nathorstvägen. Den nya byggnaden placeras i souterräng med fem våningar mot tunnelbanespåren och tre våningar mot befintlig bebyggelse på Nathorstvägen.

Den nya byggnaden föreslås placeras på en bergsplatå, vilket gör att en större del av sluttningen och de flesta träden och den befintliga trädridån mot tunnelbanespåren kan bevaras. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 16 maj–15 augusti i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Björkhagen, Björkhagsplan 6.

Samrådsmöte 30 maj

Mötet är i form av ett öppet hus. ­Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Tid: Klockan 17–19
Plats: Hammarbykyrkan, Nathorstvägen 44

Läs mer om projektet