Samråd om 125 bostäder i västra Liseberg

Visionsbild av bostadsgården i området.
Visionsbild av bostadsgården i området. Bild: ÅWL
  • Öppettid

    Samrådsperiod 29 augusti – 10 oktober

    Samrådsmöte 2023-09-21

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för cirka 125 bostäder vid Lisebergsvägen i västra Liseberg. Samråd pågår till och med den 10 oktober 2023.

Förslag till detaljplan

Förslaget innehåller cirka 125 bostäder i flerbostadshus, lokaler för centrumändamål och en ny kvartersgata vid norra Lisebergsvägen. Bostäderna fördelas i fem smala så kallade Stockholmshus med en utformning som är inspirerad av 50-talets arkitektur.

Området med högst naturvärden norr om planområdet bevaras. Mot öster sparas ett 15–20 meter brett stråk med naturmark. Om planen genomförs skapar den bostäder nära planerad tunnelbana och stärker kopplingen mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga.

Förslaget innebär att två särskilt skyddsvärda träd kan behöva tas ned och att ett cykelstråk inom planområdet behöver ledas om.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

Planförslaget visas under tiden 29 augusti – 10 oktober i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas även på Hägersten-Älvsjös medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21, och på Enskede-Årsta-Vantörs medborgarkontor, Slakthusplan 8.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 21 september klockan 17–19 i Park Folkets hus, Götalandsvägen 181 i Älvsjö.

Mer om projektet och Stockholmshusen