Samråd om 65 bostäder vid Sköntorpsvägen i Årsta

Lamellhuset vid gatan. Café på nedre botten, balkong på fasaden och människor i rörelse utanför huset. Illustration.
Illustration som visar lamellhusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Bergkrantz Arkitektur.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 29 augusti – 9 oktober

    Samrådsmöte 25 september

Förslag till detaljplan för Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1 vid Sköntorpsvägen. Förslaget föreslår att 65 nya bostäder ska byggas. Samrådsmöte hålls måndag 25 september. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Detaljplanens syfte är att förstärka Sköntorpsvägen som huvudgata i Årsta. Planen möjliggör att två nya flerfamiljshus med totalt cirka 65 bostäder byggs i Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1. Bostäderna är hyresrätter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 29 augusti–9 oktober 2023 i Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltnings lokaler på Slakthusplan 8 a, samt i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls måndag 25 september 2023 klockan 17.00–19.00 i Årsta Folkets Hus i Årsta centrum.

Läs mer om projektet

Pågående samråd i närområdet