Samråd om nya bostäder på Tussmöteshöjden

Bild: Link arkitektur
Befintliga hus i bildens vänsterkant. Bild: Link arkitektur
  • Öppettid

    31 okt–11 dec

    Samrådsmöte 20 november klockan 17.00-19.00

Nu finns möjlighet att tycka till om planerna på cirka 180 bostäder och en ny förskola på Tussmöteshöjden i Östberga. Samråd pågår till och med den 11 december 2023.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett nytt förslag till detaljplan för Tussmöteshöjden i Östberga. Förslaget innehåller cirka 180 nya bostäder, en förskola, och en mindre gata parallellt med Huddingevägen. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 31 oktober–11 december 2023 på Östberga kulturhus, Östbergatorget 14. Det visas även i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls måndag 20 november 2023 klockan 17.00–19.00 på Östberga kulturhus, Östbergatorget 14.

Läs mer om projektet