Samråd om bostäder vid Västertorpsvägen

  • Öppettid

    7 jun–31 aug

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för cirka 60 bostäder vid Västertorpsvägen i Västertorp. Samråd pågår till och med den 31 augusti, 2023.

Förslag till detaljplan

Förslaget möjliggör fyra punkthus i fem våningar med sammanlagt cirka 60 bostäder. Den grönskande karaktären längs gatan bevaras genom planterad förgårdsmark och grönska mellan huskroppar. Parkeringsplatser föreslås i underjordiskt garage mellan de två västra husen samt markparkering för rörelsehindrade. Ovanpå det underjordiska garaget planeras en gård för de boende med lek, gemensam uteplats och odling.

Detaljplanen möjliggör även en eventuell tillbyggnad av Snöbollens förskola i framtiden genom att säkra byggrätt om 3 avdelningar.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 7 juni–31 augusti i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också på Fruängens bibliotek, Fruängsgången 6.

Samrådsmöte 12 juni

Mötet är i form av ett öppet hus. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Tid: Klockan 16.30–19.00
Plats: Västertorpsskolan, Störtloppsvägen 4

Läs mer om projektet