Samråd om en ny stadsdel i Lövholmen

Visualisering
Visualisering, vy österut från Reimersholme. Illustration: FOJAB
  • Öppettid

    Samrådsperiod 5 september–16 oktober 2023

    Samrådsmöte 2023-09-26

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för cirka 1800 bostäder i Lövholmen. Samråd pågår till och med den 16 oktober 2023.

Förslag till detaljplan

Förslaget till ny detaljplan innebär att Lövholmen omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med omkring 1800 bostäder och lokaler för service, kontor, kultur och förskolor. I förslaget ingår ett nytt promenadstråk längs kajen, nya torg/platsbildningar, gator och en park med lekplats.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

Förslaget visas den 5 september–16 oktober 2023 på:

  • Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25 i Hornstull
  • Gröndals bibliotek, Gröndalsvägen 36 i Gröndal

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 26 september 2023, klockan 18.30–20.30 på Lustikulla konferens och event på Liljeholmsvägen 18. Mötet inleds med en presentation där stadsbyggnadskontoret berättar om förslaget. Därefter ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på förslaget till tjänstepersoner på plats.

Presentationer från samrådsmötet

Intresset för Lövholmen är stort, och vid samrådsmötet den 26 september behövde vi begränsa antalet deltagare till 200 av säkerhetsskäl. För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen publicerar vi presentationen och utställningsaffischerna här. Allt material som rör planarbetet kan även hämtas via Bygg- och plantjänsten, och om du har frågor kan du ställa dem till kontaktpersonerna här nedanför.

Presentation från samrådsmöte (pdf)

Affischer från samrådsmöte (pdf)

Affischer från utställningen i Fyrkanten (pdf)

Mer om projektet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Hansson

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Cecilia Medin

kommunikatör, exploateringskontoret