Samråd om flera kontor vid Tegeluddsvägen

  • Öppettid

    Samrådsperiod 17 oktober till 28 november 2023

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till ny detaljplan för nya kontor samt en verksamhetslokal vid Tegeluddsvägen på Ladugårdsgärdet. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 28 november 2023.

Förslag till detaljplan

Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer kontorsyta genom att bygga på befintliga byggnader och terrass. Detaljplanen gör det också möjligt att uppföra en ny niovånings kontorsbyggnad som ansluter till den befintliga byggnadens västra gavel samt en mindre byggnad med centrumändamål i korsningen Tegeluddsvägen-Värtavägen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 17 oktober–28 november 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte 7 november

Mötet är i form av ett öppet hus. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

  • Plats: Tekniska nämndhuset (Fleminggatan 4)
  • Tid: 7 november 2023, klockan 17:00–19:00.

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter under samrådsperioden, via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt. Ange förslagets diarienummer: 2021-02493 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 28 november 2023.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Postadress: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Läs mer om projektet