Samråd om teknisk anläggning i Liljeholmen

Visionsbild av förslaget
Visionsbild av förslaget från sydväst. Illustration: Urban Design
  • Öppettid

    Samrådsperiod 31 oktober–12 december

    Samrådsmöte 15 november kl.  17.00–19.00

Nu kan du tycka till om förslaget till ny detaljplan för en elnätsstation vid Liljeholmsvägen projektet Liljeholmen 1:6 och del av Liljeholmen 1:1.

 

Förslag till detaljplan

Förslaget skapar möjligheter för att Ellevios befintliga elnätsstation, en så kallad fördelningsstation, i Liljeholmen ska kunna byggas ut och byggas om för att anpassas till moderna standarder och möta ökade behov av elektricitet i södra Stockholm.

Dessutom justeras stationens placering för att den ska kunna passa in i en framtida utveckling av Södertäljevägen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Förslaget presenteras även i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 under samrådstiden 31 oktober–12 december.

Samrådsmöte

Välkommen att titta på förslaget, ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

  • Plats: Tekniska nämndhuset (Fleminggatan 4)
  • Tid: 15 november 2023, klockan 17.00–19.00.

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter under samrådsperioden, via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt. Ange förslagets diarienummer 2022-08304 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 12 december 2023.

E-post:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Postadress:Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Läs mer om projektet