Samråd om nya bostäder vid Valla torg

Bebyggelsen i ett av kvarteren, sett från Kyrkparken norr om tvärbanan. Bild: BAU
Bebyggelsen i ett av kvarteren, sett från Kyrkparken norr om tvärbanan. Bild: BAU
  • Öppettid

    31 okt–11 dec

    Samrådsmöte 30 november klockan 17.00-19.00

Nu har du möjlighet att tycka till om planerna på cirka 300 nya bostäder vid Valla torg i Årsta. Samråd pågår till och med 11 december 2023.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett nytt förslag till detaljplan för området runt Valla torg i Årsta. Förslaget innehåller cirka 300 nya bostäder, ett nytt torg med möjlighet till bland annat kafé och uteservering, samt ett stärkt gång- och cykelstråk mellan Årsta torg och Årstafältet.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 31 oktober–11 december 2023 på Årsta bibliotek, Årsta torg 5. Det visas även i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag 30 november 2023 klockan 17.00–19.00 på Årsta folkets hus, Hjälmarsvägen 28.

Läs mer om projektet