Samråd om påbyggnad för bostäder på Bondegatan

Flera våningshus vid gator. Parkerade bilar på gatorna och människor som är i rörelse. Visionsbild.
Visionsbild på förslaget sett västerut från Bondegatan. Här syns påbyggnaden med den indragna våningen och den förändring påbyggnaden får för gatulivet (Total arkitektur).
  • Öppettid

    Samrådsperiod 12 september – 24 oktober

    Samrådsmöte 2023-09-28

Förslag till detaljplan för fastigheten Pahl 11 på Södermalm. Detaljplanen föreslår att sex nya hyresrätter byggs och att 650 tillkommande kvadratmeter för lokaler möjliggörs i fastighetens bottenvåning. Samrådsmöte hålls torsdag 28 september. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Syftet med detaljplanen är att bygga en ytterligare våning på fastigheten Pahl 11 på Södermalm. Den nya våningen innebär att sex nya hyresrätter kan skapas. På bottenvåningen av fastigheten möjliggörs 650 tillkommande kvadratmeter för lokaler.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 september–24 oktober månad 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag 28 september månad 2023 klockan 17.00–19.00 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet