Samråd om bostäder längs Sparrmansvägen

  • Öppettid

    12 sep–23 okt

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till ny detaljplan för cirka 62 bostäder och verksamhetslokaler vid Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 23 oktober 2023.

Förslag till detaljplan

Föreslaget möjliggör för två lameller med fyra våningar med sammanlagt cirka 62 bostäder. Bebyggelsen gestaltas med utgångspunkt i stadsdelens kulturvärden. 

Detaljplanen möjliggör även för lokaler för centrumändamål.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 september–23 oktober 2023 på Skarpnäcks stadsdelförvaltning (Björkhagsplan 6) samt i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte 3 oktober

Mötet är i form av ett öppet hus. 

  • Plats: Hammarbyskolan Norra (Finn Malmgrens väg 5-7)
  • Tid: 3 oktober 2023, klockan 17:00–19:00.

Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter under samrådsperioden, via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt. Ange förslagets diarienummer 2021-14117 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska lämnas senast 23 oktober 2023.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Postadress: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Läs mer om projektet