Samråd om 50 bostäder på Orrfjärdsgränd

Bild: Södergruppen arkitekter
Bild: Södergruppen arkitekter
  • Öppettid

    29 aug–9 okt

    Samrådsmöte 11 september 17.00-19.00

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för cirka 50 hyresrätter vid Orrfjärdsgränd i Årsta. Samråd pågår till och med den 9 oktober 2023.

Förslaget möjliggör att två nya bostadshus med totalt 50 hyresrätter skapas. I det ena huset planeras två lokaler i gatuplanet mot Sköntorpsvägen, och i det andra huset planeras ett garage för 36 bilar. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 29 augusti–9 oktober 2023 på Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning på Slakthusplan 8a, samt i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls måndag 11 september 2023 klockan 17.00–19.00 i Årsta Folkets Hus i Årsta centrum.

Läs mer om projektet

Pågående samråd i närområdet