Samråd om utbyggnad i vattenområde vid Kolkajen-Ropsten

  • Öppettid

    Samrådsperiod 12 augusti - 2 september

Lämna dina synpunkter på förslaget om utbyggnad i vatten vid Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 2 september.

Inbjudan till samråd

Förslaget

Stockholms stad avser att ansöka om tillstånd till muddring och övertäckning i vattenområde med mera för bebyggelseutveckling på och kring Kolkajen-Ropsten i Stockholms stad på fastigheterna Hjorthagen 1:1, 1:3, 1:10, Ladugårdsgärdet 1:9, 1:40 och Norra Djurgården 1:1. Utvecklingen innebär att kajlinjen flyttas ut och stadsdelen växer ut i Lilla Värtan genom utfyllnad och konstruktioner i vattenområde. I samband med muddring ska även dumpning av muddermassor ske i Askrikefjärden.

Närmast pågår ett kompletterande samråd avseende de verksamhetskoder som träffas av den planerade verksamheten.

Omfattningen på den planerade verksamheten så som den är beskriven i tidigare samrådsunderlag har inte ändrats.

Handlingar 

Välkommen att lämna skriftliga synpunkter

Du/ni som redan har yttrat er i tidigare samrådet men inte har något ytterligare att tillägga angående verksamhetskoder behöver inte yttra er igen om ni inte vill.

Välkommen med era skriftliga synpunkter senast den 2 september 2023 till petra.lindeborg@sweco.se.

Läs mer om projektet