Program - Business Arena Stockholm

Stockholms stad deltar i branschmässan Business Arena Stockholm 22-23 september. Programmet är preliminärt, vi livestreamar nedanstående programinnehåll från vår monter i Waterfront Stockholm Congress.

Program 22 september

Klockan 10.00 - 10.45

 

  Mötesplats Stockholm öppnas


Talare vid öppningen: 
Krister Schultz, Vice VD Stockholms Stadshus AB

 Växla upp Stockholm! 

Hur uppfyller vi målet om 140 000 bostäder till 2030 och satsningen på fler privata hyresrätter för att öka takten i bostadsbyggandet.  


Presentatör: Anders Hallberg, exploateringskontoret.


Panel: Anette Scheibe Lorentzi direktör stadsbyggnadskontoret och Johan Castwall direktör exploateringskontoret.  

  

 Strategier för stadens gestaltning i ett växande Stockholm 

Stadsarkitekt Torleif Falk berättar om stadens strategier för gestaltningsfrågor. Hur ska de 140 000 bostäderna till 2030 byggas?


Presentatör: Torleif Falk, stadsarkitekt stadsbyggnadskontoret


Panel: Torleif Falk stadsbyggnadskontoret, Eleonor Eklind Forslin exploateringskontoret, Morten Johansson Dinell Johansson, Anna Galli Skanska. 

Klockan 14.05 - 14.30

 Attraktiv stad - livet mellan husen

Om lång- och kortsiktig omvandling av det offentliga rummet och samverkan med näringslivet. 


Presentatör: Elisabeth Rosenquist Saidac, stadsträdgårdsmästare, trafikkontoret.


Panel: Gunilla Glantz direktör trafikkontoret, Staffan Ingvarsson VD Stockholm Business Region, Mats Hederos VD AMF Fastigheter.

Program 23 september

Klockan 10.00 - 10.45

 

  Kontorspotential

Stadens arbete för att skapa fler arbetsplatser i hela staden med inblick i Fokus Skärholmen.


Presentatörer: Daniel Andersson stadsbyggnadskontoret, Karin Ahlzén projektledare exploateringskontoret.

 

 Servicekedjor för ett förbättrat näringslivsklimat

Staden implementerar servicekedjor för att förbättra näringslivsklimatet och underlätta för privata aktörers byggande av samhällsfastigheter.

Presentatörer: Hans Aspgren Stockholm Business Region, Nina Morling enhetschef exploateringskontoret.


Panel: Staffan Ingvarsson VD Stockholm Business Region, Anette Scheibe Lorentzi direktör stadsbyggnadskontoret, Johan Castwall direktör exploateringskontoret.

 

Klockan 14.05 - 14.30

 

 Projektkavalkad – Så utvecklas Stockholm!

Hör om hur staden utvecklar fastigheter som attraktiva mötesplatser och arbetet med Slakthusområdet, Årstafältet och Östberga.

 
Presentatörer: Anders Kindberg direktör fastighetskontoret, Lovisa Kihlborg stadsplanerare i Slakthusområdet, Ola Grimell, stadsplanerare Årstafältet och Östberga. 

Paneldiskussioner med presentatörerna.

Växla upp Stockholm

Stockholms stad har haft en fortsatt utveckling under pandemin. I frågor som berör företagsklimat och långsiktig konkurrenskraft i har staden växlat upp takten. Det ökade hemarbetet skapar nya möjligheter och digitaliseringen har tagit snabba kliv framåt. I Business Arena Talks berättar några av stadens högsta tjänstemän om den kraftsamling som pågår och vägen framåt. 

Se filmen

Kontakt

Pia Stenervall

Kommunikationsstrateg, stadsledningskontoret

Henrik Brånstad

Pressansvarig, stadsbyggnadskontoret

Jenni Almgren

Kommunikationsansvarig, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad