Rekrytering till digitala gruppintervjuer

Exploateringskontoret bjuder tillsammans med Lunds universitet in till en undersökning som sker genomdigitala gruppintervjuer. Gruppintervjuerna kommer att handla om hur du som medborgare upplever stadens kommunikation och möjligheterna att göra din röst hörd i frågor som rör stadsutveckling.

Gruppintervjun går till så att du och cirka 4-5 andra personer loggar in på zoom och genomför en kreativ diskussion. Inget är rätt eller fel i diskussionen och det krävs inga förkunskaper. Om du väljer att delta, kommer vi att be dig att förbereda dig kort genom att tänka igenom ett par frågeställningar inför intervjun.

Det blir alltså en helt öppen diskussion online som leds av en moderator från Lunds universitet. Allt du behöver är din dator med webbkamera och en bra uppkoppling till Internet. Gruppintervjun tar max 1,5 timme att genomföra.

Anmäl dig till gruppintervjuer via ett formulär, (Esmaker) 

Gemensamt forskningsprojekt

Undersökningen ingår som en del i ett tre-årigt forskningsprojekt, Kommunikativa offentliga organisationer, som syftar till att skapa ny kunskap om förtroendeskapande kommunikation. Stockholms stad ingår i det här projektet tillsammans med tio andra organisationer myndigheter och kommuner.

Tack för att du vill delta!

Vi har tyvärr bara ett begränsat antal platser och hör du inget från oss innan inom någon vecka fick du tyvärr ingen plats denna gång. Har du frågor får du gärna kontakta projektassistent Ruben Ritzén (ruben.ritzen@isk.lu.se) eller Charlotte Simonsson (charlotte.simonsson@isk.lu.se), projektledare och docent i strategisk kommunikation på Lunds universitet.

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Unga panelen om stadsutveckling

Uppdaterad