Resultat – Vasagatan

2 213 paneldeltagare i Medborgarpanelen har i december 2021 svarat på frågor om den pågående ombyggnationen av Vasagatan i Stockholms city. Frågorna handlade om kännedom och uppfattning om projektet och önskemål kring kommunikationen.

Tack till dig som deltog!

Vasagatan byggs om för att möta dagens och framtidens behov. Med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning växer en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata fram, med människan i centrum. Projektet pågår mellan 2018 och 2022.

Paneldeltagarna svarade på tio frågor. Sex av frågorna handlade om kännedom och uppfattning om projektets resultat och dess påverkan på allmänheten under byggtiden. Fyra av dem handlade om kommunikation kring projektet och önskemål kring detta.

Urval av resultatet

  • Hälften känner till att Stockholms stad bygger om Vasagatan.
  • Drygt 8 av 10 tycker att det är bra eller mycket bra att staden bygger om Vasagatan.
  • Nästan en av fyra märker av det pågående arbetet.
  • Av de som fått information om projektet tycker nästan sex av tio att informationen är bra.

Vad händer med resultatet?

Vi som arbetar med ombyggnadsprojekt och kommunikation på trafikkontoret är väldigt tacksamma för svaren. Detta hjälper oss att förbättra hur vi planerar och genomför infrastrukturprojekt och utvecklar kommunikationen av projekten.

Tack till dig som deltog!

Mer information om Vasagatan

Du som är intresserad av att veta mer om ombyggnationen av Vasagatan kan besöka projektets webbplats

Vasagatan rustas upp - Stockholm växer

Se urval av bilder

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om Vasagatan kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågor till medborgarpanelen om Vasagatan

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Unga panelen om stadsutveckling

Uppdaterad