Resultat – Årstafältet

Visionsbild Årstafältet
Visionsbild över Årstafältet.

I maj 2021 ställde vi frågor till stadens medborgarpanel för att undersöka kännedom och attityder om stadsutvecklingsprojekt Årstafältet. Sju av tio känner till att Stockholms stad utvecklar Årstafältet till en ny stadsdel.

Tack till dig som deltog

Många deltog och svarade på frågor om Årstafältet

2 858 personer över hela staden svarade på frågorna som handlade om vad de förknippar projekt Årstafältet med och hur de fått information om det.

Totalt sett är kännedomen om projektet hög, sju av tio känner till att Stockholms stad utvecklar Årstafältet till en ny stadsdel. Av dessa ser två av tre positivt på att området bebyggs och många skulle kunna tänka sig att bo i där. Den nya stadsdelen förknippas främst med nya bostäder och gröna värden som parker, torg och kolonilotter.

Ett stort tack till alla som svarade på frågorna!

Urval av resultatet

Sju av tio känner till at Stockholms stad utvecklar Årstafältet till en ny stadsdel.

Av de som känner till projektet:

  • Två av tre (65 %) tycker att det är bra att Årstafältet bebyggs
  • Bostäder är det som främst förknippas med den nya stadsdelen. Många nämner även parker och torg, kolonilotter och skolor.
  • Drygt en av tre (36 %) kan tänka sig att bo i den nya stadsdelen
  • 13 % märker av det pågående arbetet med Årstafältet.
  • Av de som störs av arbetet anger drygt sju av tio (73 %) att de upplever att tidigare funktioner på Årstafältet inte längre är tillgängliga.
  • Fyra av tio (41 %) vill helst få information via lokaltidningar och av stadens webbplats för projektet.

Vad händer med resultatet?

Projektet använder resultaten framför allt för att planera kommunikationsarbetet framåt. Det är första gången som en mätning görs om projekt Årstafältet och den blir ett viktigt verktyg för att följa hur kunskapsläget utvecklas.

Se ett urval av resultatet

Hela resultatet

Du som vill läsa hela sammanställningen av frågorna om Årstafältet kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågeomgång till Medborgarpanelen om Årstafältet, maj 2021

 

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Läs mer om panelen

Unga panelen om stadsutveckling

Uppdaterad