Resultat - Gullmarsplan

Flygbild över Gullmarsplan

Fler än 1 500 personer i Medborgarpanelen har under september 2021 svarat på frågor om utvecklingen av området kring Gullmarsplan i södra Stockholm. Frågorna handlade om relationen till området, vad som saknas och hur de vill använda och uppleva området i framtiden.

Tack till dig som deltog!

Frågorna om Gullmarsplan handlade om vilken roll det finns till området, vad som saknas och vad som ska prägla området i framtiden.

Totalt svarade 1 596 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 67 %. Över 2 000 öppna fritextsvar lämnades av deltagarna.


Urval av resultatet

  • De flesta (40 %) från hela Stockholms stad besöker närliggande arenor och scener kring området, eller främst passerar området med kollektivtrafik, cykel eller som gående.
     
  • Det bästa med området är knutpunkten och kommunikationerna, men även arkitekturen och närheten till stan, skog och vatten nämns.

  • Parker och grönområden nämns som det som saknas i området idag (47 %) tätt följt av enkelhet att ta sig runt som gående och/eller cyklist (44 %). Åldersgruppen 30-49 år skiljer ut sig där 53 % nämner parker och grönområden högst, och 58 % enkelheten att ta sig runt. Samma ålderskategori nämner även plats för möten och umgänge (39 %) och mer handel och lokal service (53 %) som viktigt att förbättra.

  • Trygghet och mindre trafik är två områden som lyfts upp för att prägla området i framtiden.

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Gullmarsplan och Nynäsvägen på exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret kommer att använda resultatet som ett viktigt underlag i det vidare arbetet med att ta fram ett programförslag för området tillsammans med övriga utredningar, undersökningar och handlingar

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Medborgarpanelen

Uppdaterad