Resultat – Gullmarsplan

Flygbild över Gullmarsplan

Fler än 1 500 personer i Medborgarpanelen har under september 2021 svarat på frågor om utvecklingen av området kring Gullmarsplan i södra Stockholm. Frågorna handlade om relationen till området, vad som saknas och hur de vill använda och uppleva området i framtiden.

Tack till dig som deltog!

Frågorna om Gullmarsplan handlade om vilken roll det finns till området, vad som saknas och vad som ska prägla området i framtiden.

Totalt svarade 1 596 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 67 %. Över 2 000 öppna fritextsvar lämnades av deltagarna.


Urval av resultatet

  • De flesta (40 %) från hela Stockholms stad besöker närliggande arenor och scener kring området, eller främst passerar området med kollektivtrafik, cykel eller som gående.
     
  • Det bästa med området är knutpunkten och kommunikationerna, men även arkitekturen och närheten till stan, skog och vatten nämns.

  • Parker och grönområden nämns som det som saknas i området idag (47 %) tätt följt av enkelhet att ta sig runt som gående och/eller cyklist (44 %). Åldersgruppen 30-49 år skiljer ut sig där 53 % nämner parker och grönområden högst, och 58 % enkelheten att ta sig runt. Samma ålderskategori nämner även plats för möten och umgänge (39 %) och mer handel och lokal service (53 %) som viktigt att förbättra.

  • Trygghet och mindre trafik är två områden som lyfts upp för att prägla området i framtiden.

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Gullmarsplan och Nynäsvägen på exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret kommer att använda resultatet som ett viktigt underlag i det vidare arbetet med att ta fram ett programförslag för området tillsammans med övriga utredningar, undersökningar och handlingar.

Se ett urval av resultatet

Hela resultatet

Du som vill läsa hela sammanställningen av frågorna om Gullmarsplan kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Hela resultatet om Gullmarsplan, september 2021

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad