Resultat – Hagastaden

867 personer över hela staden har svarat på en enkät om den nya stadsdelen Hagastaden. Hälften är positiva till stadsutvecklingsprojektet som ligger på gränsen mellan Stockholm och Solna.

Tack till dig som deltog!

Det är första gången som stadens medborgarpanel använts av projekt Hagastaden för att undersöka vad människor tycker om Hagastaden, vad de associerar med projektet och hur de skaffar sig information.

Undersökningen innehöll sju frågor varav den första var en så kallad "screeningfråga". Det betyder att om man inte har någon relation alls till Hagastaden så föll man ur enkäten. 867 fortsatte att svara på frågorna. Stort tack till er för det!


Urval av resultatet

– Vi ser att media är den mesta använda kanalen för att informera sig om projektet. 42 % läser i tidningen och 18 % informerar sig via TV och radio, säger projektets kommunikationsansvariga Anna Näslund. Det är också roligt att se att 13 % av de som arbetar eller studerar i området har besökt stadens utställning om Hagastaden på Solnavägen.

– Det är också roligt att se att hela 49 % är positiva till projektet. 14 % är negativt inställda, och den näst största gruppen om 37 % är neutrala, det vill säga varken positivt eller negativt inställda, säger Anna Näslund.

Nytt, modernt, tätt och dyrt  

Ordet "nytt" är det som oftast associeras med Hagastaden. Också orden modernt, tätt och dyrt används relativt ofta av de som ska beskriva området. Det ämne som de flesta är intresserade av är arkitekturen, följt av parker/torg och kollektivtrafik.


Vad händer med resultatet?

Det är projekt Hagastadens kommunikatörer som vill följa vad stockholmarna tycker om Hagastaden beroende på vilken relation de har till området. Det hjälper oss när vi planerar kommunikationsarbetet framåt. Detta var första gången vi använde panelen för detta, så kommande undersökningar kommer kunna visa trender och tendenser.

Tack för din hjälp och hoppas uppslutningen blir lika stor om två år då vi planerar att upprepa undersökningen.

Några utvalda bilder

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om nyhetsbrev kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågor till medborgarpanelen om Hagastaden

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad