Resultat – Hastighetsgränser

Nytt fartgupp i gatan
Nytt fartgupp i gatan

2643 paneldeltagare i Medborgarpanelen har i juni 2021 svarat på frågor kopplat till införandet av nya hastighetsgränser i Stockholms stad och genomförandet av trafiksäkerhetsåtgärder.

Tack till dig som deltog!

I den här frågeomgången svarade 2643 paneldeltagare i medborgarpanelen.

Vi ändrar stadens hastighetsgränser i trafiken för att öka trafiksäkerheten. Alla stadsdelar i Stockholms stad får på sikt nya hastighetsgränser. Trafiksäkerheten ökar när varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar. De nya hastigheterna 30, 40 och 60 km/h ersätter på sikt dagens 30, 50 och 70 km/h. Vi började införa de nya hastigheterna under 2016 och gör ändringarna etappvis i alla stadsdelar fram till 2026.

I samband med att vi ändrar hastigheterna bygger vi också trafiksäkerhetsåtgärder som ska hjälpa dig som trafikant att uppfatta och följa den nya hastigheten. Det kan till exempel handla om fartgupp, rondeller eller avsmalningar av körbanan vid övergångsställen.

Frågorna i undersökningen var uppdelade i två delar.

Den första delen handlade om hur väl deltagarna känner till att Stockholms stads hastighetsgränser håller på att ändras samt vad de tycker om det.

Den andra delen handlade om hur väl deltagarna känner till att Stockholms stad genomför trafiksäkerhetsåtgärder såsom fartgupp, rondeller, upphöjda övergångsställen och avsmalningar av körbanan vid övergångsställen samt vad de tycker om det.

Urval av resultatet

  • Nästan hälften känner till att Stockholm stads hastighetsgränser ändras.
  • Sex av tio tycker att det är bra att hastighetsgränserna ändras.
  • Drygt en av tre känner till att Stockholms stad genomför trafiksäkerhetsåtgärder.
  • Tre av fyra tycker att det är bra att staden genomför denna typ av trafiksäkerhetsåtgärder.

Vad händer med resultatet?

De på trafikkontoret som arbetar med införandet av nya hastighetsgränser i staden samt genomförandet av trafiksäkerhetsåtgärder är tacksamma för dina svar. Resultaten kommer att användas vidare i utvecklingen av trafiksäkerhetsarbetet i Stockholms stad.

Tack till dig som deltog!

Se ett urval av bilder

Hela resultatet

Du som vill läsa hela sammanställningen av frågorna om de nya hastighetsgränserna kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågeomgång till Medborgarpanelen om hastighetsbegränsningar, juni 2021

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad