Resultat – Närområdeskommunikation 2022

Under våren 2022 svarade nära 2 600 personer i Stora medborgarpanelen boende i hela Stockholms stad på den årliga undersökningen från exploateringskontoret.

Tack till dig som deltog!

Frågorna handlade om information och stadsutveckling med fokus på sitt närområde där man bor. Frågorna är uppdelade på det stadsdelsområde där man bor, och även i de tre delarna innerstan, söderort och västerort. Deltagarfrekvensen var 54 %. Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • 95 % i hela staden trivs i sitt närområde. Innerstaden ligger i topp med 99%, därefter söderort med 94% och västerort 90%.
  • 74 % i hela staden känner till att det pågår stadsutvecklingsprojekt där de bor, 16 % känner inte till.
  • 78 % i hela staden har sett, läst eller hört andra berätta om stadsutvecklingsprojekt som berör deras närområde. Jämfört med år 2021 har siffran stigit i söderort men minskat i västerort och innerstan.
  • Totalt är 52 % (49 % år 2021) i hela staden mycket eller ganska positiva till pågående stadsutvecklingsprojekt i området där de bor. Antalet positiva har ökat varje år (2021 och 2020) både i innerstan, söderort och västerort.
  • 28 % svarar att de varit delaktiga någon gång i dialog om stadsutvecklingsprojekt, där enkäter och undersökningar samt samrådsmöte och öppet hus nämndes som svar på hur man var delaktig.
  • Totalt svarar 57 % att de tror att Stockholm växer hållbart (helt eller delvis). Motsvarande siffra för innerstan är 63 %, för söderort 56 % och för västerort 50 %.

Vad händer med resultatet?

Resultaten presenteras för alla Stockholms stads stadsdelsområden, och andra berörda verksamheter inom Stockholms stad som arbetar med stadsutveckling. Svaren är en viktig del i vidareutveckling av informationsarbetet för stadsutvecklingsprojekten. 

Om du vill veta mer om hur panelen svarat på frågorna, bläddra bland ett urval av resultaten här nedan. Vill du läsa hela sammanställningen så hittar du även den i ett dokument längre ned på sidan.

Stort tack till alla deltagare i Medborgarpanelen!

Utvalda bilder

Hela resultatet

Bilderna ovan är ett litet urval av de frågor som ställdes. Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av alla frågor kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Resultat - Närområdeskommunikation 2022

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad