Resultat – Närområdeskommunikation

Karta över Stockholms stadsdelar.

I mars 2021 svarade 2 855 personer i Medborgarpanelen boende i hela Stockholms stad på frågor om information och stadsutveckling i sitt närområde. Det gav en deltagarfrekvens på 72%.

Tack till dig som deltog!

I årets stora frågeomgång om stadsutveckling generellt har paneldeltagarna svarat på frågor om information och stadsutveckling utifrån sitt närområde.

Urval av resultatet

  • 96 % i hela staden trivs i sitt närområde. Innerstaden ligger i topp med 99%, därefter söderort med 95% och västerort 91%.
  • Fler vill ha mer information om stadsutvecklingsprojekt. I topp ligger söderort och västerort med 81% som skulle vilja få mer information, följt av innerstaden med 7%. Det är en stigning i alla områden. Andelen som säger sig få fullt tillräckligt med information har sjunkit något i alla tre områden.
  • Flest vill ta del av information om stadsutvecklingsprojekt som berör närområdet genom direktutskick hem eller lokaltidningen. De två låg i topp även förra året fast då tvärt om. Att ta del av information via sociala medier har stigit från cirka 5% 2020 till cirka 11% 2021.
  • Totalt är 49 % i hela staden mycket eller ganska positiva till pågående stadsutvecklingsprojekt i området där de bor. För innerstaden ligger motsvarande siffra på 56% för 2021, vilket stigit från 40% för 2020. För söderort ligger motsvarande siffra på 50% för 2021, vilket stigit från 44% för 2020. Och för västerort är motsvarande siffra 37% för 2021, vilket stigit från 30% för 2020.

Resultaten presenteras för alla berörda stadsdelsområden och till andra berörda inom Stockholms stad. De är en viktig del i stadens vidareutveckling av informationsarbetet för stadsutvecklingsprojekten. Om du vill veta mer om hur panelen svarat på frågorna, bläddra bland resultaten här nedan. Hela sammanställningen hittar du även i ett dokument längre ned på sidan.

Stort tack till alla deltagare i Medborgarpanelen!

Bläddra bland några utvalda frågor

Hela resultatet

Bilderna ovan är ett litet urval av de frågor som ställdes. Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av alla frågor kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Läs mer om panelen

Uppdaterad