Resultat – Vad vet du om Slakthusområdet

Fler än 2 500 personer i Stora medborgarpanelen svarat på frågor om kännedom och utveckling av Slakthusområdet. Frågeomgången genomfördes i april 2022 och var en uppföljning av en liknande frågeomgång från år 2020.

Tack till dig som deltog!

Frågorna om Slakthusområdet handlade om hur stor kännedomen är och vad som skulle locka till området. Dessutom fick paneldeltagarna svara öppet på vad de tycker att ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla.

Totalt svarade 2 544 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 55 %. Över 2 500 öppna fritextsvar lämnades av deltagarna.

Urval av resultatet

  • Känner till Slakthusområdet bra har stigit från stigit från 33 % 2020 till 37 % 2022.
  • Känner till Slakthusområdet lite, ganska bra eller mycket bra har stigit från 78 % till 82 %, där boende i Enskede, Årsta och Vantör har 97 % kännedom.
  • 79 % av stockholmarna känner till att Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser
  • På frågan vad som skulle locka till att besöka nya Slakthusområdet kommer kulturevenemang överst (70 %), följt av matevenemang och restauranger (67 %) och bevarade byggnader och historien (52 %)

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Slakthusområdet på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret använder resultaten för att förbättra utvecklingsarbetet. Resultaten sprids även till andra berörda förvaltningar, byggaktörer och fastighetsutvecklare som underlag till det gemensamma arbetet att utveckla Slakthusområdet. Ambitionen är att genomföra liknande mätningar vartannat år framöver.

Mer information om Slakthusområdet

Du som är intresserad av att veta mer om vad som händer i Slakthusområdet kan besöka projektets webbplats.

Slakthusområdet - Stockholm växer

Urval av bilder

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om Slakthusområdet kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågor till medborgarpanelen om Slakthusområdet 2022

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Unga panelen om stadsutveckling

Stora medborgarpanelen

Mer om projektet

Uppdaterad