Resultat – Närområdeskommunikation

I april 2023 svarade nära 2 600 personer i Medborgarpanelen på frågor om information, dialog och stadsutveckling. Frågorna ingår i den årliga undersökningen från exploateringskontoret med syfte att följa upp och förbättra kommunikationsarbetet.

Tack till dig som deltog!

Frågorna om information, dialog och delaktighet om stadsutveckling utgår från Stockholms stads 13 stadsdelsområden och de tre delarna innerstan, söderort och västerort. Deltagarfrekvensen var 59 %.

Resultaten visar på ett stigande antal stockholmare som tycker att staden tar ansvar för att ge information och vad som händer i närområdet. 47 % anger mycket eller ganska stort ansvar 2023, jämfört med 34 % 2022 och 26 % 2021).

Även stadens ansvar för att medborgarna ska känna sig inbjudna att delta i utvecklingen har stigit rejält. 42 % anger mycket eller ganska stort ansvar, jämfört med 29 % 2022 och 23 % 2021.

Urval av resultatet

  • 95 % i hela staden trivs mycket eller ganska bra i sitt närområde. Innerstaden ligger i topp med 97 %, därefter söderort med 95 % och västerort 93 %.
  • 76 % i hela staden känner till att det pågår stadsutvecklingsprojekt där de bor, 16 % känner inte till.
  • Totalt är 50 % (52 % år 2022) i hela staden mycket eller ganska positiva till pågående stadsutvecklingsprojekt i området där de bor.
  • 30 % svarar att de varit delaktiga någon gång i dialog om stadsutvecklingsprojekt, där enkäter och undersökningar samt samrådsmöte och öppet hus nämndes som svar på hur man var delaktig.
  • Totalt svarar 56 % (57 % 2022) att de tror att Stockholm växer hållbart (helt eller delvis). Motsvarande siffra för innerstan är 64 %, för söderort 54 % och för västerort 45 %.

Vad händer med resultatet?

Resultaten presenteras för alla Stockholms stads stadsdelsområden, och andra berörda verksamheter inom Stockholms stad som arbetar med stadsutveckling. Svaren är en viktig del i vidareutvecklingen av informationsarbetet för Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt. Om du vill veta mer om hur panelen svarat på frågorna, bläddra bland ett urval av resultaten här nedan. Vill du läsa hela sammanställningen så hittar du även den i ett dokument längre ned på sidan.

Stort tack till alla deltagare i Medborgarpanelen!

Urval av bilder

Hela resultatet

Bilderna ovan är ett litet urval av de frågor som ställdes. Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av alla frågor kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Resultat - Närområdeskommunikation 2023

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad