Resultat – Stadshuset

Undersökningen handlade om Stockholms stadshus, om deltagarna har besökt stadshuset, varit på någon visning och också om intresset för olika visningar.

Tack till dig som deltog

2023 är ett jubileumsår

I år fyller Stockholms stadshus 100 år och det kommer att vara många olika aktiviteter i och runt stadshuset med anledning av detta.

Undersökningen genomfördes i februari 2023 och totalt svarade 2814 personer på frågorna.

Urval av resultatet

  • De allra flesta, nio av tio, som svarade har någon gång besökt stadshuset.
  • Drygt en av tre har varit på en guidad visning i stadshuset.
  • Tre av fyra kan tänka sig att delta i en guidad visning under det kommande året.
  • Arkitektur, Nobel och ett hus för demokrati och politik är det man i första hand tänker på när det gäller Stockholms stadshus.

Vad händer med resultaten?

Undersökningen har varit ett viktigt underlag för den marknadsplan som stadshusets visningsverksamhet och stadsledningskontorets kommunikatörer låtit ta fram. Genom undersökningen får vi ett tydligt svar på att det finns ett stort intresse för att besöka stadshuset.

Nu arbetar staden vidare med att utveckla såväl kommunikationen om stadshuset som hur visningarna kan utvecklas ytterligare.

Stort tack!

Se urval av resultatet

Hela resultatet

Bilderna ovan är ett litet urval av de frågor som ställdes. Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av alla frågor kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Resultat – Stadshuset 2023 

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Unga panelen om stadsutveckling

Uppdaterad