Granskning

När samrådstiden är över arbetas synpunkter och förslag in i detaljplanen. Granskningen är det sista tillfället att tycka till om planen innan den ska beslutas. Under granskningstiden har du möjlighet att kontrollera hur synpunkterna från samrådet tagits tillvara och hur detaljplanen har påverkats. Granskningstiden är minst tre veckor.

Planer på granskning

Se vilka detaljplaner som är på granskning. Om listan är tom finns det inga planer på granskning just nu.

  • Astrid 17, Solhem, – sista granskningsdag 14 april
  • Avskriften 6, Långsjö – sista granskningsdag 14 april 2023

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad