Stockholms stad på Campusmässan den 29 mars

Möt oss på Campusmässan den 29 mars 2023 – en arbetsmarknadsmässa för studenter. Representanter från Stockholms stad finns på plats för att berätta mer om hur det är att arbeta i Stockholms stad. Varmt välkommen att besöka oss på plats i vår monter!

Var med och utveckla morgondagens Stockholm!

Stockholm växer och utvecklas. Inom ett par år är vi en miljon invånare. Den snabba utvecklingen kräver en långsiktig plan och det har Stockholms stad.

Vi som arbetar i staden planerar, expanderar, renoverar och bygger nytt så att du och alla andra får förutsättningar att jobba, leva och åka dit ni ska. Vi gör det på ett sätt som är hållbart för både människor och miljö, just nu och för många generationer framöver. Du kan vara en del av stadens tillväxt.

Gillar du utmaningar? 

I Stockholms stad får du arbeta och växa med spännande, utmanade och innovativa projekt. Här får du ett helhetsperspektiv på stadsutveckling. En växande stad behöver inte bara fler bostäder utan också fler förskolor, skolor, idrottshallar och äldreboenden. Och förstås arbetsplatser, bibliotek, vägar och parker – ja allt som behövs för att människor ska kunna bo, verka och trivas här. Inom Stockholms stad är vi flera tekniska förvaltningar som på olika sätt arbetar med vår stad.

Representanter från Stockholms stad

Är du intresserad av att jobba hos oss?

Uppdaterad