Projekt Genomfört

Försök för ökad framkomlighet för buss 4

Södermalm och Vasastan

Staden inför busskörfält på försök på Odengatan och Hornsgatan för att testa och utvärdera om det kan öka framkomligheten för stombuss 4 på sträckorna. Åtgärderna utvärderas bland annat efter vilka konsekvenser de får för övriga trafikslag och miljön.

Projektfakta

Försöket på Odengatan och Hornsgatan är en av många åtgärder som staden gör för att öka framkomligheten i kollektivtrafiken i Stockholm. Åtgärderna baseras på den gemensamma handlingsplan för stombuss för åren 2017-2021 som Stockholms stad och Region Stockholm har tagit fram. Handlingsplanen antogs av trafiknämnden i november 2016 och syftet är att utreda och ta fram åtgärder för att förbättra kapaciteten, medelhastigheten och pålitligheten för stombusstrafiken.

Försöket innefattar införande av busskörfält, vilket är enklare åtgärder som målning och omskyltning. Inga ombyggnader av gatan kommer att göras.

I försöket på Hornsgatan används även tekniken Dynamisk kapacitetsstyrning som ingår i stadens innovationsprogram Smart och uppkopplad stad. Dynamisk kapacitetsanpassning innebär att trafiksignalerna regleras efter given trafiksituation i stället för efter fast schema. På så sätt kan flödet spridas ut och minska eller flytta köer till annan plats än just Hornsgatan.

Sträckor som ingår i försöket

  • Hornsgatan, mellan Långholmsgatan och Ringvägen (från Hornstull till Zinkensdamm)
  • Odengatan, mellan Torsgatan och Dalagatan (förbi Vasaparken)

Åtgärder på Hornsgatan

  • Busskörfält införs i båda riktningarna på Hornsgatan, på större delen av sträckan mellan Långholmsgatan och Ringvägen. Det innebär att bilar endast kan köra i det ena körfältet, dock inför vissa korsningar upphör busskörfältet för att sedan fortsätta efter korsningen.
  • Test av tekniken Dynamisk kapacitetsstyrning som ingår i stadens innovationsprogram Smart och uppkopplad stad. Dynamisk kapacitetsanpassning innebär att trafiksignalerna regleras efter given trafiksituation i stället för efter fast schema. På så sätt kan flödet spridas ut och minska eller flytta köer till annan plats än just Hornsgatan.

Åtgärder på Odengatan

  • Busskörfält införs på vardagar klockan 07:00-18:30 och lördagar klockan 10:00-15:00 i östlig riktning på Odengatan, sträckan mellan Torsgatan och Dalagatan, förbi Vasaparken.
  • Eftersom det inte längre är tillåtet att köra i östlig riktning på sträckan på vardagar mellan klockan 07:00-18:30 samt lördagar 10:00-15:00 är det heller inte möjligt att köra in och parkera på sträckan under dessa tider. Fordonsägare med boendeparkering får dock hämta sin bil och köra därifrån men inte påbörja ny parkering under tiden som det är busskörfält.

Alternativa vägar för bilister på Odengatan

Bilister som kommer norrifrån eller söderifrån och vill köra vidare på Odengatan får istället välja Karlbergsvägen till Dalagatan för att därifrån fortsätta sin färd på Odengatan.

Tidplan

Försöket inleddes under januari 2021 och pågick fram till sommaren 2021.

Genomfördes av Stockholm stad

Trafikkontoret inom Stockholms stad planerade och utförde arbetet.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut

Trafiknämndens beslut (skiljer sig från beslutsunderlag avseende del av Odengatan)

Slutredovisning. Framkomlighetsåtgärder stombusslinje 4. Insyns webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad