Projekt Genomfört

Rötskadade träd ersätts på Karlavägen

Lindarna på Karlavägen har besiktigats och nio lindar har tagits bort. Varje träd som tagits bort har ersatts med ett nytt träd.

Projektfakta

Stockholms stad har besiktigat lindarna på Karlavägen mellan Karlaplan och Humlegården. Efter besiktning har nio lindar tagits bort. De hade allvarliga rötskador och utgjorde därför en risk för allmänheten. Träden har ersatts med nya lindar som har planteras på platserna för de borttagna träden.

Besiktning av träden

För att bedöma hur träden mår och om träden behöver tas bort besiktigas de först okulärt. Besiktning görs av utbildade och certifierade arborister med många års erfarenhet. Vid behov där man misstänker svåra rötskador så används även diagnostikinstrument. Bilden man får fram visar rötskadans omfattning i stammen.

Rötskadorna återges gradvis på en skala i färg från ljusbrun till svåra rötskador och håligheter som är lila och blå.

Foto: Paul Bernard

Rötskador

Ofta beror rötskador på tidigare och upprepade schaktarbeten eller förändringar i marken kring gatuträden. Det kan också bero på stamskador orsakade av till exempel trafik. Även felaktigt utförd beskärning så som "toppkapning" som var vanligt förr i tiden kan orsaka röta. De flesta träd på sträckan mellan Karlaplan och Humlegården fick sina toppar kapade på 1950–60 talet med stora rötskador som följd.

Bild på rötskada så som den ser ut i PICUS ljudtomograf.

Nya träd planteras i moderna växtbäddar med biokol

De nya träden planterades i december 2019 i moderna växtbäddar med biokol och stenkross. Träden är odlade för att klara att växa i gatumiljön.

Biokol är kol som tillverkas av till exempel kvistar och grenar och används vid odling. Biokolet får växterna att må bättre och bidrar till att minska koldioxiden i luften. Biokolet håller vatten, näring och syre, det förbättrar syresättningen av marken vilket får träd och växter att växa bättre.

Dessutom avlastar växtbäddarna dagvattenledningssystemet och bevattnar träden.

Tidplan

Under hösten 2019 fälldes rötskadade träd och nya träd planteras i december 2019.

Läs mer om stadens arbete med träd och växtbäddar

Stockholms träd, Stockholms stads webbplats

Växtbäddar, Stockholms stads webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad