Dokumentation från dialogmötet den 30 januari 2012

Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret i Stockholms stad bjöd in till en kväll med temat – ”Hur gör vi plats för fler? Välkommen att bidra med kunskap och idéer.”

Denna workshop genomfördes med Open Space Technology som mötesform under ledning av mötesledaren Eva P Svensson från EPS Human Invest AB.

Ca 170 deltagare skapade tillsammans agendan och tog upp 35 ämnen. Runt kvällens ämnen självorganiserade sig deltagarna och dokumenterade diskussionerna i en rapport som du kan ladda ner nedan.

Läs mer här:

Sammanställning av dialogmötet den 30 januari 2012

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om programmet

Uppdaterad