Välbesökt informationsmöte i Björkhagens skola

Samrådsmötet samlade många intresserade och engagerade närboende. Den första dragningen lockade ca 125 personer och vid den andra dragningen fanns fler än 200 personer i publiken. Mellan dragningarna fanns möjlighet att diskutera med tjänstemän och politiker direkt vid uppställda anslag som presenterade programförslaget.

Kvällen inleddes av Christoffer Carlander från stadsbyggnadskontoret som presenterade grunderna för ett samråd och den process som styr. En film visades som berättar om stadens utveckling.

http://www.youtube.com/watch?v=fQ_QXKQPx5g 

Staden har en ny dialogpaviljong, som kommer användas för första gången, torsdag-lördag denna vecka för öppet hus om programmet, uppställd vid Markuskyrkan, Björkhagens centrum. Öppettiderna är torsdag-fredag 12-20, lördag 11-16. Projektgruppen hoppas på många besökare . Öppet hus i paviljongen kommer även genomföras 12-14 juni vid Hammarbyhöjdens centrum. 

Linda Palo från stadsbyggnadskontoret presenterade programförslaget, och redovisade det uppdrag som projektgruppen fått från politikerna att utveckla området. Stadsutvecklingsområdet är något förändrat sedan starten, då utvecklingen av Gullmarsplan och Söderstaden inte är klar, och sambandet mot stadsutvecklingsområdet bör planeras samtidigt för bästa resultat.

Programförslagets viktigaste syften:

  • Stärka entréerna till och från området
  • Skapa gröna promenadstråk
  • Skapa fler lekplatser
  • Stärka Nytorps Gärde, som grön mötesplats för fler människor

Programförslaget med bostäder, grundskola och förskolor presenterades. De tre större platserna redovisades med skisser.

  1. Hammarbyskogen med ny gata och överdäckning mot Hammarby sjöstad, totalt 500-600 bostäder.
  2. Nytorps Gärde, med bostäder på västra delen och bevarandet av siktlinjer och utveckling av aktiviteter, totalt 800-900 bostäder.
  3. En ny grundskola och åtta fristående förskolor, med plats för ev. ytterligare förskolor i bottenvåningarna på bostadshus

Samrådet pågick till och med 29 maj. Efter samrådstiden skrevs en samrådsredogörelse med alla synpunkter. Därefter planeras ett beslut av stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2015.

Linda poängterade vikten av att få in skriftliga synpunkter, och uppmanade alla till att höra av sig till henne med sina mailadresser om man vill finnas med för vidare utskick om programarbetet.

Uppdaterad