Tillgänglighet vid Slussen

Tillgänglighet vid Slussen.jpg
Foto: Dieter Stöpfgesgoff

Tillgänglighet är i fokus i planeringen av nya Slussen. För att säkerställa att tillgänglighetsarbetet i projektet håller den standard som staden eftersträvar har en oberoende granskning gjorts.

Den oberoende granskningen, en så kallad tillgänglighetsrevision, visar att detaljplanen för nya Slussen uppfyller de lagkrav som finns på tillgänglighet och användbarhet. Den visar också vilka frågor som behöver bevakas särskilt i den fortsatta projekteringenav nya Slussen.

Tillgänglighet_Slussen_201306071.pdf

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad