Från detaljplan till detaljer

Detaljplanen för nya Slussen vann laga kraft i september förra året och nu fortsätter det stora planeringsarbetet. Men hur tar man egentligen steget till själva byggandet?

Uppdaterad