En giraff på Slussen?

Barn ger förslag på utformning av Slussen.

Staden har nu gått igenom alla de förslag som barn och unga har lämnat om Slussens ombyggnad. En rolig lyftkran kanske?

Barn och ungdomar är väldigt intresserade och nyfikna på hur det kommer att se ut i framtiden. Det kunde undersökningen som Stockholms stad lät göra i höstas visa. Närmare 500 engagerade barn och ungdomar kom till utställningen på Berg Arkitektkontor för att tycka till och ge sina idéer om nästa Slussen.

Nu har staden sett över vad som är möjligt att ta med i planeringen av nya Slussen. Här är några exempel på synpunkter som projekt Slussen kommer att arbeta vidare med:

Under byggtiden

Dekorera och färglägga byggplankMöjligheten att låta skolbarn dekorera delar av planken runt arbetsområdet kommer att utredas av staden.

Använd roliga lyftkranarMöjligheten och kostnaden kommer att undersökas för att se om går att använda sig av roliga lyftkranar, exempelvis en giraff, under byggtiden.

I nya Slussen

Aktiviteter för barn i KatarinaparkenDen nya parken som planeras i nästa Slussen uppskattas väldigt mycket av barnen. De saknar ett grönt område idag. Staden kommer att utreda barnens önskemål om att få in aktiviteter som exempelvis klättring och parkour.

Enklare att hittaMed hjälp av tydlig skyltning och belysning ska det bli mycket lättare att hitta rätt i nya Slussen. Skyltprogrammet i den färdiga anläggningen ses över - går det att arbeta mer med färg, form och symboler?

En fungerande KatarinahissMånga barn vill att Katarinahissen ska börja fungera igen. Renoveringen av hissen är redan inplanerad och kommer att påbörjas i år.

Säkrare miljöBarnen önskar sig en tydligare avgränsning mellan cyklister och gående. Det är något som kommer att arbetas in i projekteringen. Övergångställen kommer också att anpassas där det är möjligt, så att stora barngrupper hinner över innan trafikljusen slår om.

Att flytta runt statyn Humor, eller Stenbert som barnen har döpt den till, under byggtiden var ett annat önskemål. Det kommer inte att vara möjligt då det blir för kostsamt. Men han kommer att stanna kvar på den plats han har idag, precis utanför Sjömanshemmet på Ryssgården, under hela ombyggnaden.

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) avtäcker Humor när han fick sin nya plats vid Slussen 2011.

Uppdaterad