Staden får tillstånd i viktig dom för hela Mälardalen

taden får tillstånd i viktig dom för hela Mälardalen
Foto: Dieter Stöpfesgoff

Den 13 februari fick nya Slussen det nödvändiga tillståndet från mark-och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

– Det här är ett mycket glädjande besked och ett stort och viktigt steg mot nästa Slussen, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen. Det innebär att vi kan bygga bort de stora översvämningsrisker som idag finns runt hela Mälaren och på det sättet trygga dricksvattnet för två miljoner människor.

För att få använda tillståndet måste det vinna laga kraft. I slutet av förra året presenterades en ny tidplan som utgår från att detaljplanen för bussterminalen och miljödomen vinner laga kraft under 2015 och dagens dom påverkar inte den tidplanen.

–I år börjar vi bygga om Slussen, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen. Men självklart gör vi bara de jobb som vi har tillstånd att göra. Det är viktigt att vi kommer igång med ombyggnaden så snart som möjligt eftersom anläggningen är i så dåligt skick. När staden växer behöver vi också skapa mer plats för kollektivtrafik, gående och cyklister samt skapa nya attraktiva centrala mötesplatser.

– Det här är ett mycket glädjande besked och ett stort och viktigt steg mot nästa Slussen, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen. Det innebär att vi kan bygga bort de stora översvämningsrisker som idag finns runt hela Mälaren och på det sättet trygga dricksvattnet för två miljoner människor.

För att få använda tillståndet måste det vinna laga kraft. I slutet av förra året presenterades en ny tidplan som utgår från att detaljplanen för bussterminalen och miljödomen vinner laga kraft under 2015 och dagens dom påverkar inte den tidplanen.

–I år börjar vi bygga om Slussen, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen. Men självklart gör vi bara de jobb som vi har tillstånd att göra. Det är viktigt att vi kommer igång med ombyggnaden så snart som möjligt eftersom anläggningen är i så dåligt skick. När staden växer behöver vi också skapa mer plats för kollektivtrafik, gående och cyklister samt skapa nya attraktiva centrala mötesplatser.

Miljödom_13_februari.pdf

Uppdaterad