Arkeologiska fynd vid Södermalmstorg

Hammare funnen vid Södermalmstorg
Fynd från utgrävningen på Södermalmstorg. Foto: Arkeologikonsult.

Hur gick det till när den tappades på 1400-talet? Nere i gropen på Södermalmstorg väcks många spännande tankar.

I utgrävningen på Södermalmstorg hittar arkeologerna hela tiden nya fynd. Det senaste är en gränd från sent 1400-tal med intilliggande lämningar från ett litet magasin. Magasinet har brunnit ned i slutet av 1400-talet och det är bland de nedbrunna husresterna som arkeologerna fick syn på en välbevarad hammare.

– Vi kan konstatera att den är från samma århundrade och kanske har den använts i samband med att man röjde upp på platsens efter branden. Någon måste ha glömt eller tappat den. Det var nog inte personen så glad över, det är en fin hammare och inget man ville förlora, säger arkeolog Kenneth Svensson.

Utanför magasinets norra gavel kunde arkeologerna också hitta en smal tillbyggnad till huset som förmodligen har fungerat som en farstu.

– Men där låg golvbitarna med den rundade sidan upp. Det förbryllar oss lite eftersom det verkar rätt opraktiskt att gå omkring på en sådan yta, säger Kenneth Svensson.

Arkeologerna håller nu på att avsluta sitt arbete och utgrävningen ska vara helt klar i april. Sedan ska alla fynd sammanställas och de kommer att ge oss mer kunskapom hur ett medeltida liv på Södermalm såg ut. Arkeologerna har redan kunnat visa att platsen var bebodd redan på 1300-talet, flera århundraden tidigare än vad man hittills har trott.

Här är en del av magasinsgolvet. I förgrunden syns de bilade golvplankorna och mitt i bild golvet som tillhört någon form av farstu. Till höger kan man ana en bit av stenläggningen till en strandgata utmed vattnet. Foto: Arkeologikonsult.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad