Nu ska Katarinahissen renoveras

Modell över nya Slussen
Modell över nya Slussen.

Stockholms stad och Folksam är överens om Katarinahissens framtid. Det är också klart att Folksam vill bygga på den tomt som skapas framför KF-huset i nästa Slussen.

Stockholms stad och Folksam kommer att äga Katarinahissen gemensamt, men Folksam ansvarar för den framtida driften. Så lyder det nya förslaget som snart ska upp för beslut i både exploateringsnämnden och i trafik- och renhållningsnämnden.

Avtalet innebär att renoveringen av Katarinahissen kan starta nu i vår med underhåll av hissens stålkonstruktion. Längre fram ska även grundläggningen förstärkas och hissmaskineriet bytas. När allt är klart 2019 ska hissen gå hela vägen ner till Saltsjöbanan och den nya handelsplatsen.

Nya kontorshus

Stadsgårdsleden ska däckas över med park och kontorshus när nya Slussen byggs. I överenskommelsen mellan Stockholms stad och Folksam ingår också markanvisningen för den tomt som kommer att skapas framför KF-huset. Ärendet om markanvisning tas upp för beslut på nästa sammanträde i exploateringsnämnden och innebär att Folksam under två år har ensamrätt att förhandla med staden om att bebygga tomten.

För att bevara utblickarna vid Slussen kommer det nya kontorshuset att vara triangelformat, med spetsen riktad mot Ryssgården. Huset kommer att ligga granne med den nya Katarinaparken som staden ska anlägga från Katarinahissen och ner till Stadsgårdskajen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad