Fontänen och glasobelisken

Nu när tältet är borta gör vi mindre arbeten i fontänen, däribland att skydda glaskupolerna, de så kallade lanterninerna. Vi börjar med installationen av belysning i april.

Botten av fontänen har fått en ny grön färg. I april byggs en ny pumpstation. Vi räknar med att fontänen delvis kommer att fungera i augusti för att vara i full drift senare under hösten. Vi ser nu – också här i samråd med Skönhetsrådet – över hur renoveringen av obelisken ska gå till.

Målet är att välja en metod som är säker, miljövänlig och där slutresultatet kommer så nära konstnären Edvin Öhrströms tanke som möjligt. Obelisken kommer att få ny belysning.

Läs mer om renoveringen av Sergels torg

Uppdaterad