Slussen får en Katarinapark

Slussen får en Katarinapark

Nu är det klart vad de nya platserna i nästa Slussen ska heta. Katarinaparken blir namnet på den nya park som ska byggas intill Katarinahissen.

et var på stadsbyggnadsnämndens sammanträde i mars som platserna i nästa Slussen fick sina nya namn. Nämnden beslutade att fastställa namnberedningens namnförslag på nya kvarter, gator och torg. Men Slussparken, som var namnberedningens förslag på den nya parken som ska sträcka sig från Katarinahissen ner mot kajen, ändrades till Katarinaparken. Den nya bron som ska byggas mellan Södermalm och Gamla stan och ersätta dagens två broar får namnet Slussbron.

Många namn kommer att vara de samma även när nästa Slussen är klar, även om gator och torg får en delvis annan sträckning eller utbredning. Ryssgården, Karl Johans torg och Södermalmstorg behåller sina namn. Likaså den nya slussanläggningen som kommer att fortsätta att heta Karl Johanslussen precis som idag.

Blå bodarna försvinner som gatuadress, men lever kvar i nästa Slussen som namn på ett helt kvarter.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad