Stadsbussar kör ny väg från 2015

Stadsbussar kör ny väg från 2015
Här kan du se stadsbussarnas nya sträckning under slussens ombyggnad. Illustration: Mediabolaget

Från och med 2015 och fyra år framåt planeras Katarinavägen att stängas av för fordonstrafik. Stadsbussarna får en ny sträckning via Folkungagatan, Medborgarplatsen och Söderledstunneln.

Det är busslinjerna 2, 3, 53, och 76 och de fyra nattbussarna som idag trafikerar Katarinavägen som får en ny väg under de första åren av Slussens ombyggnad. De ska under den här perioden istället köra Folkungagatan och via Medborgarplatsen till nya, tillfälliga hållplatser på Södermalmstorg (där även buss 43 och 55 har hållplatser sedan tidigare) och vidare genom stan.

–Vi kommer inte att köra några bussar på den delen av Götgatan som är gågata. Det har aldrig varit aktuellt, utan bussarna kommer att köra via Söderledstunneln. Götgatan har ett högt stadsmiljövärde som staden är mån att behålla. Gång- och cykeltrafiken kommer förbli prioriterat på den här sträckan även under Slussens byggtid, säger Alla Bäck, trafikplanerare Stockholms stad.

Framkomligheten för busstrafiken kommer att prioriteras genom kollektivkörfält och reglering av trafiksignaler. För att trafiken ska kunna fungera byggs även nya hållplatser på Södermalmstorgför att fåplats för fler bussar.

När den nya huvudbron mot Skeppsbron är på plats 2019 öppnar Katarinavägen igen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad