Omstart med dialog för programmet Bagarmossen-Skarpnäck

Under 2014 har programarbetet för Bagarmossen och Skarpnäck haft en omstart med både nytt uppdrag, utvidgat område och ny projektgrupp. Projektgruppen, under ledning av Madeleine Lundbäck på stadsbyggnadskontoret, har dragit igång nya utredningar och en så kallad designdialog inför kommande samråd.

Utredningar pågår inom allt från ekologi och arkeologi till trafik och buller. En så kallad designdialog pågår nu under våren (kvartal 1) 2015. Den innebär ett antal workshops med inbjudna medborgare och medlemmar i olika aktiva föreningar, organisationer med mera i området. Även projektgruppen för programarbetet och tjänstemän från berörda förvaltningar deltar. Designdialogen genomförs för att få in mer kunskap och erfarenheter om området. Urvalet av deltagare till designdialogen har gjorts representativt bland de boende. Tillsammans med tidigare samrådsmaterial, genomförda möten, inkomna synpunkter, utredningar etc kommer designdialogen ligga till grund för det nya samrådsförslag som planeras presenteras under hösten 2015.

Resultaten från designdialogen planeras att visas upp på Skarpnäcks kulturhus på kvällen 25 mars och sedan några veckor framåt för alla intresserade. Mer detaljerad information kommer längre fram.

Preliminär tidplan för programarbetet:

  • Vår 2015, designdialog och kompletterande utredningar
  • Vår/sommar 2015, framtagning av samrådshandlingar
  • Höst 2015, samråd för programmet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om programmet

Uppdaterad