Resultat från designdialog presenterade på vernissage och nämndmöte

Deltagarna i designdialogen, som pågått under våren, bjöds in till ett vernissage för att ta del av resultaten den 25 mars i Skarpnäcks kulturhus. Ett trettiotal personer samlades för att lyssna på en presentation och sedan delta på ett gemensamt mingel. Den 26 marspresenterades resultaten vid stadsdelens nämndmöte för ett 60-tal personer. En utställningen om designdialogen är öppen fram till 19 april i foajen till Skarpnäcks kulturhus.

Resultaten presenteras i rapport och tre planscher

Resultaten redovisas som tre planscher och en rapport. Den första planschen sammanfattar hela dialogprocessen och beskriver syftet med de olika workshoparna och det mellanarbete som gjordes. Den redovisar även diskussionspunkterna för grupparbetena.

Den andra planschen sammanfattar grupparbeten i workshop 1 och 2 utifrån teman - platser, kopplingar, service och bebyggelse. Den visar också principskisser och inspirationsbilder för att ge en bild av de frågor som diskuterades i grupparbetena.

Den tredje planschen är en sammanfattande illustration av de frågor som diskuterades i grupperna. Till bilden finns textrutor som kortfattat beskriver några av de vanligaste frågorna och hur resonemanget kring dessa frågor var i de olika grupperna.

Resultaten av designdialogen finns även redovisade i en rapport. Resultaten kommer användas som ett av flera underlag till kommande samråd som planeras till hösten 2015.

Läs mer:

Rapport del 1, Designdialog Bagarmossen-Skarpnäck

Rapport del 2, Designdialog Bagarmossen-Skarpnäck

Rapport del 3, Designdialog Bagarmossen-Skarpnäck

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om programmet

Uppdaterad